COOKIEVERKLARING BLUES PEER

Deze Cookieverklaring beschrijft wat cookies zijn en hoe Blues Peer cookies gebruikt op bluespeer.be.

De contactgegevens van Blues Peer zijn:

Naam
VZW BRBF
Ondernemingsnummer
0769.717.764
Adres
Monsstraat 75, 3990 Peer
E-mail
welcome@bluespeer.be

Indien je vragen hebt over deze Cookieverklaring kan je ons steeds contacteren via info@bluespeer.be.

We behouden ons het recht om op elk moment wijzingen aan te brengen aan deze Cookieverklaring. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig de Cookieverklaring te consulteren.

Deze cookieverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 30 November 2021


INHOUD

 1. Wat zijn cookies?
 2. Cookies beheren
 3. Soorten cookies
 4. Welke cookies gebruikt Blues Peer?

 1. WAT ZIJN COOKIES?

  Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen bij een bezoek aan een website. Hierdoor kan deze website je handelingen en voorkeuren (zoals taal, lettertype, weergaveopties, …) onthouden gedurende een bepaalde periode. Het voordeel hiervan is dat wanneer je de website opnieuw bezoekt of tussen verschillende webpagina’s navigeert, jouw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.

  Cookies worden gebruikt om de surfervaring te vergemakkelijken en te verbeteren. Wanneer je de website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat jouw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Bovendien wordt data verzameld over hoe de website geraadpleegd werd, en kunnen we zo de algemene prestaties van de website op gebied van snelheid en werking verbeteren.

  Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. Cookies verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op jouw computer of telefoon bevinden.

  Als je niet wil dat een website cookies op jouw computer plaatst, kan je de instellingen van jouw browser wijzigen.


 2. COOKIES BEHEREN

  De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer er een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Hieronder vind je enkele links met meer uitleg over de configuratie van cookies in de meest voorkomende webbrowsers:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Safari

  Wij hebben geen controle over de inhoud van bovenstaande links. Deze links kunnen door de verantwoordelijken van de desbetreffende browsers gewijzigd worden.

  Meer informatie over het beheren van cookies vind je op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast bepaal je op volgende sites van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: https://youradchoices.com/pmc en http://www.youronlinechoices.com/.

  Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

  Als je verschillende toestellen gebruikt om een website te bezoeken, dien je ervoor te zorgen dat jouw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.


 3. SOORTEN COOKIES

  • Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om het surfen en de daarmee verbonden functies mogelijk te maken. Deze cookies identificeren jou niet als individu. Indien je deze cookies weigert, zullen verschillende functies binnen de website geheel of gedeeltelijk verstoord worden.
  • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door je keuzes te herinneren (vb. taalvoorkeur). Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op je verzoek gepersonaliseerd worden. Als je deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken.
  • Prestatie/Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen Blues Peer om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren je niet als individu.
  • Advertentie Cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor jou. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook om de effectiviteit van advertentiecampagnes op de Blues Peer website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die je hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders.
  • Third party cookies zijn cookies die naar jouw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door Blues Peer wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

 4. WELKE COOKIES GEBRUIKT BLUES PEER?


 5. RECHTSGROND

  Gerechtsvaardigd belang

  Blues Peer baseert zich voor het plaatsen van strikt noodzakelijke en functionele cookies op haar gerechtvaardigd belang. Deze cookies zijn immers nodig om de website naar behoren te laten functioneren of jouw gebruikservaring te verbeteren. Deze cookies worden bij het bezoek aan de website automatisch geplaatst.

  Toestemming

  Voor alle niet strikt noodzakelijke en niet-functionele cookies zullen we altijd jouw expliciete toestemming vragen alvorens deze cookies te plaatsen. Deze toestemming wordt verleend door in de cookiebanner akkoord te gaan met de verschillende soorten cookies.


 6. WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

  Wat zijn je rechten?
  • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
  • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
  • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van je persoonsgegevens te beperken kunnen je persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
  • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
  • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door je verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

  De bovengenoemde rechten zijn slechts een samenvatting en blijven te allen tijde onderworpen aan de beperkingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Hoe kan je je rechten uitoefenen?

  Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bluespeer.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Blues Peer meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

  Blues Peer heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Blues Peer je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Blues Peer.

  Blues Peer zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Blues Peer een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Blues Peer het verzoek weigeren.

  Als je om een of andere reden aanneemt dat Blues Peer je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Blues Peer waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

  Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Blues Peer niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.